domingo, 26 de febrero de 2012

Detalls façana de la passió

myrrham (mirra en latín)


1 comentario:

Related Posts with Thumbnails